Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території, на земельні ділянки орієнтовною площею 18.00 га, за кадастровими номерами: 3221283200:05:003:0049, 3221283200:05:003:0017, 3221283200:05:003:0018, 3221283200:05:0

Дата: 04.04.2024 11:07
Кількість переглядів: 102

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Калинівська селищна рада (07443 Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вулиця Чернігівська, 20)                                                             Виконавець проекту ТОВ «ГеоФекторі»

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території, на земельні ділянки орієнтовною площею 18.00 га, за кадастровими номерами: 3221283200:05:003:0049, 3221283200:05:003:0017, 3221283200:05:003:0018, 3221283200:05:003:0052, 3221283200:05:003:0004, 3221283200:05:003:0001   для розміщення садової забудови, в адміністративних межах Калинівської селищної ради Броварського району Київської області є видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування розташування та експлуатації об'єкту, забудови та іншого використання території населеного пункту. Детальний плани визначають планувальну організацію і розвиток частини території та містобудівні умови та обмеження забудови в межах території проектування.

При розробленні детального плану враховуються генплан с Перемога та Схема території селищної ради, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація; інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

Детальним планом територій, згідно зі ст. 19, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема: відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони); охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Необхідність розроблення детального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», ще одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани території підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки Детального плану території, на земельні ділянки орієнтовною площею 18.00 га, за кадастровими номерами: 3221283200:05:003:0049, 3221283200:05:003:0017, 3221283200:05:003:0018, 3221283200:05:003:0052, 3221283200:05:003:0004, 3221283200:05:003:0001   для розміщення садової забудови, в адміністративних межах Калинівської селищної ради Броварського району Київської області. Підставою для розроблення детального плану є Рішення Калинівської селищної ради № 1874 /46 - VIІI від 26.01.2024 р,.

 • При розробці детального плану території будуть використані наступні вихідні дані:
 • план топографічного знімання масштабу 1:500 (розробник ФОП Кушнір В.В., 2024 р);
 • матеріали генерального плану с. Перемога  Броварського району Київської області та Схему планування території Калинівської селищної ради;
 • дані Публічної кадастрової карти України.

Під час розроблення детального плану будуть враховані наступні законодавчі та нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173/96;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
 • Затверджений у чинному порядку детальний план території стане обов'язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

Розроблення детального плану території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови проектної ділянки.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності.”

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

В межах проектування території знаходиться ділянки з кадастровими номерами:

 • 3221283200:05:003:0049 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 •  3221283200:05:003:0018 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • 3221283200:05:003:0017 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • 3221283200:05:003:0001 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • 3221283200:05:003:0004 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • 3221283200:05:003:0052 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Існуюча забудова в межах території проектування відсутня.

Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів. До сфери охоплення СЕО детального плану території розміщення кафе з магазином.

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Київській області;
 2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VI;
 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ(зі змінами);

-Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

- Закон України "Про відходи";

- Закон України "Про екологічну мережу України";

-Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об'єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб'єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 2. Інші доступні джерела інформації.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території селища.

Визначення основних екологічних проблем.

Основними екологічними проблемами, з якими стикається детальний план території є:

 • Атмосферне повітря (основними джерелами забруднення є стаціонарні (промислові підприємства) та пересувні (автотранспорт) джерела.

                            Водні ресурси (виявлення забезпечення 100% водопостачанням об'єктів детального плану; відсутність -100% забезпечення централізованим каналізуванням об'єктів забудови; відсутність скидання з очисних споруд дощових стоків).

 • Земельні ресурси (забруднення ґрунтів придорожньої території; забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень).
 • Здоров'я населення (акустичне навантаження через автомобільний транспорт; незадовільна якість питної води; вплив забрудненого повітря на здоров'я населення).
 •      Поводження з відходами (відсутність роздільного збору ТПВ).

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту детального плану території були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад.

Стратегічна екологічна оцінка проекту детального плану здійснюється для території що проектується, яка визначається межами проектної ділянки та впливом на навколишнє оточення діяльністю в межах проектних ділянок.

Ймовірні наслідки:

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров'я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

а)   для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;
 • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

б)      для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

 в)     транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення: враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров'я населення З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв'язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • екологічні паспорти регіону;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Сфери охорони

довкілля

Основні виявлені проблеми, пов'язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та стаціонарних джерел на стан повітря

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в межах проектної ділянки. Рішення детального плану території враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно спрямованої планувальної організації території. Передбачається дотримання санітарно - захисних зон

Водні ресурси

Централізована система каналізації у населеному пункті відсутня. Централізована система водопостачання у с Гоголів на даній території відсутня.

На перший час, стічні води від місць їх утворення, по самопливним колекторам, буду відводитись у герметизований септик, після чого надходити до фільтраційного колодязя. Відповідно до п.2.21. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць № 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.

Для забезпечення питних, санітарно- гігієнічних та побутових потреб мешканці користуються водою з шахтних колодязів. Водопостачання території що проектується передбачається за рахунок використання підземних джерел із облаштуванням локального водозабору. Якісь води децентралізованого джерела водопостачання повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4­171-10.

На перший час, для потреб господарсько- використання грунтових вод (при умові їх наявності та відповідної якості) із облаштуванням свердловин та встановлення насосного обладнання.

Земельні ресурси

Забруднення ґрунтів придорожньої території. Забруднені ґрунти є вторинним

джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць.

Передбачається дотримання санітарно- захисних зон від виробничих об'єктів.

Поводження з відходами

Розташування на території ділянки роздільного збору сміття.

Заключення договору з відповідним спеціалізованим автотранспортним підприємством.

Здоров'я населення

Акустичне навантаження від діяльності в межах проектної ділянки.

Для захисту від шуму і загазованості від проектної ділянки передбачається створення природних акустичних екранів.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я працюючих, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров'я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я працюючих та населення;
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я працюючих (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по- батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб - із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану території, на земельні ділянки орієнтовною площею 18.00 га, за кадастровими номерами: 3221283200:05:003:0049, 3221283200:05:003:0017, 3221283200:05:003:0018, 3221283200:05:003:0052, 3221283200:05:003:0004, 3221283200:05:003:0001   для розміщення садової забудови, в адміністративних межах Калинівської селищної ради Броварського району Київської області (відповідно до п.5,6 ст. 10 Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь