Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування - «Детальний план території земельних ділянок площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3221284401:01:049:0122 та площею 0,2106 га, кадастровий номер 32212

Дата: 14.07.2023 09:50
Кількість переглядів: 88

 1. Замовник та виконавець.

Замовник – Виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району Київської області (вул. Чернігівська, 20, смт Калинівка, Броварський район, Київська область, 07443).

Виконавець - ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН».

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний план території земельних ділянок площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3221284401:01:049:0122 та площею 0,2106 га, кадастровий номер 3221284401:01:049:0123, що розташовані по вул. Київська, 60 в селі Красилівка Броварського району Київської області щодо будівництва та обслуговування будівель торгівлі» є видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування розташування та експлуатації об’єкту, забудови та іншого використання території. Детальний план території визначає планувальну організацію і розвиток частини території, містобудівні умови та обмеження забудови в межах території проектування.

При розробленні детального плану враховуються: інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території, спеціалізовані схеми охорони навколишнього природного середовища тощо.

Детальний план територій, згідно статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

8) систему інженерних мереж;

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Містобудівні умови та обмеження згідно статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» включають, зокрема: відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні, планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Необхідність розроблення детального плану території також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани території підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки документа державного планування «Детальний план території земельних ділянок площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3221284401:01:049:0122 та площею 0,2106 га, кадастровий номер 3221284401:01:049:0123, що розташовані по
вул. Київська, 60 в селі Красилівка Броварського району Київської області щодо будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

Підставою для розроблення детального плану території є рішення
Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 10 лютого 2023 року
№ 1442/33-VIIІ та відповідно до погодженого завдання на проектування. При розробці детального плану території використовуватимуться наступні вихідні дані:

 • інвестиційні наміри;
 • план топографічного знімання, який виготовлено у системі координат
  УСК 2000;
 • дані Держгеокадастру.

Під час розроблення детального плану території враховуються наступні законодавчі та  нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»;
 • Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • Закон України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про енергетичну ефективність»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;
 • «Державні   санітарні     правила    планування     та    забудови     населених пунктів»

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173;

 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;
 • ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Затверджений у чинному порядку детальний план території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівельну діяльність на проектованій території.

Розроблення детального плану території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови проектної ділянки.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Мета розроблення детального плану:

 • визначення планувальної організації і функціонального призначення території;
 • визначення просторової композиції і параметрів забудови;
 • визначення планувальних обмежень використання території;
 • визначення переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень;
 • визначення комплексності забудови території;
 • визначення напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 • організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
 • охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Територія розроблення містобудівної документації розташована у східній частині
смт Красилівка Броварського району Київської області орієнтовною площею 0,4606 га.

Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та  низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

В процесі здійснення СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у
  Київській області.
 2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану:

- Земельний кодекс України;

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування»;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 2. Інші доступні джерела інформації.
 1. Ймовірні наслідки:

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;
 • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: враховуючи географічне положення ділянки проектування наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельних ділянок площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3221284401:01:049:0122 та площею 0,2106 га, кадастровий номер 3221284401:01:049:0123, що розташовані по вул. Київська, 60 в
селі Красилівка Броварського району Київської області щодо будівництва та обслуговування будівель торгівлі» передбачається розглянути «Нульовий сценарій» - без впровадження проектних змін та за можливості територіальна та/або технологічна альтернатива.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3221284401:01:049:0122 та площею 0,2106 га, кадастровий номер 3221284401:01:049:0123, що розташовані по вул. Київська, 60 в селі Красилівка
Броварського району Київської області щодо будівництва та обслуговування будівель торгівлі», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток території є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови.

Альтернатива 2: Передбачення у проекті документа державного планування подальшого перспективного розвитку населеного пункту. Порівняльний аналіз з існуючим розташуванням території та оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

- вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування;

- оцінка ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;

- запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;

- аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз), а саме:

- вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах, тощо.

- консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

- отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;

- проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 1. раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
 2. здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
 3. здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
 4. застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
 5. здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
 6. здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;
 7. розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів;
 8. впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» й відповідно містити:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації - «Детальний план території земельних ділянок площею 0,2500 га, кадастровий номер: 3221284401:01:049:0122 та площею 0,2106 га, кадастровий номер 3221284401:01:049:0123, що розташовані по вул. Київська, 60 в селі Красилівка
Броварського району Київської області щодо будівництва та обслуговування будівель торгівлі» подаються до Калинівської селищної ради Броварського району Київської області за адресою:
вул. Чернігівська, 20, смт Калинівка, Броварський район, Київська область, 07443.

Відповідальна особа: начальник відділу земельних ресурсів Виконавчого комітету Калинівської селищної ради Броварського району Київської області Поштаренко Тетяна Леонідівна.

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менш як 10 днів з дня її оприлюднення відповідно до частини п’ять статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь