Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Детальний план території земельних ділянок загальною площею 15,92 га, які знаходяться в межах села Красилівка Броварського району Київської області

Дата: 07.10.2022 10:58
Кількість переглядів: 436

 1. Замовник – Виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району Київської області (07443, смт Калинівка, вул. Чернігівська, 20).
 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Детальний план території земельних ділянок загальною площею 15,92 га, які знаходяться в межах села Красилівка Броварського району Київської області для упорядкування земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» є видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування розташування та експлуатації об’єкту, забудови та іншого використання території. Детальний план визначає планувальну організацію і розвиток частини території, містобудівні умови та обмеження забудови в межах території проектування.

При розробленні детального плану враховуються: інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території, спеціалізовані схеми охорони навколишнього природного середовища, тощо.

Детальним планом територій, згідно зі ст. 19, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

            Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» включають, зокрема: відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні, планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. Для об’єктів господарської діяльності важливим є  визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Необхідність розроблення детального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальні плани території підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детальний план території земельних ділянок загальною площею 15,92 га, які знаходяться в межах села Красилівка Броварського району Київської області для упорядкування земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». Підставою для розроблення детального плану території є рішення Калинівської селищної ради Броварського району, Київської області від 28.10.2021 року № 849/14-VІІІ та відповідно до погодженого завдання на проектування. При розробці детального плану території використовуватимуться наступні вихідні дані:

 • інвестиційні наміри;
 • план топографічного знімання, який виготовлено у системі координат УСК 2000;
 • дані Держгеокадастру.

Під час розроблення детального плану враховуються наступні законодавчі  та нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»;
 • Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • Закон України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про енергетичну ефективність»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

№173/96;

 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;
 • ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Затверджений у чинному порядку детальний план території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території.

Розроблення детального плану території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови проектної ділянки.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Мета розроблення детального плану:

 • визначення планувальної організації і функціонального призначення території;
 • визначення просторової композиції і параметрів забудови;
 • визначення планувальних обмежень використання території;
 • визначення переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень;
 • визначення комплексності забудови території;
 • визначення напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 • організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
 • охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Територія детального плану розташована у південній частині с. Красилівка Броварського району Київської області. Відстань до обласного центру м. Києва становить 35 кілометрів.

Територія детального плану в межах проектування згідно завдання на проектування та визначених меж ДПТ складає 15,92 га.

Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

В процесі здійснення СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Київській області;
 2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану:
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування»;
 • Закон України «Про туризм»;
 • Постанова ВРУ «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;
 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 2. Інші доступні джерела інформації.
 1. Ймовірні наслідки:

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;
 • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: враховуючи географічне положення ділянки проектування наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельних ділянок загальною площею 15,92 га, які знаходяться в межах села Красилівка Броварського району Київської області для упорядкування земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» передбачається розглянути «Нульовий сценарій» - без впровадження проектних змін та за можливості територіальна та/або технологічна альтернатива.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документу державного планування, а саме містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок загальною площею 15,92 га, які знаходяться в межах села Красилівка Броварського району Київської області для упорядкування земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки району, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток території є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку. У ході розробки детального плану території та здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування буде розглядатись територіальна альтернатива розміщення об'єктів на запроектованій території та різні технологічні варіанти проектування комунікацій у відповідності до актуальної ситуації на місцевості.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану  території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • екологічні паспорти регіону;
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність запланованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
 • здійснення упорядкування проектних територій, їх ландшафтний благоустрій та обладнання сучасними системами та технологіями;
 • дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та охоронних зон, а також створення зелених насаджень спеціального призначення;
 • забезпечення централізованого водовідведення господарсько-побутових стічних вод централізованою системою водовідведення;
 • закрита система дощової каналізації;
 • облаштування майданчиків з контейнерами для збирання побутових відходів та забезпечення збору та вивозу всього обсягу побутових відходів, що утворюються;
 • інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів.
 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
 3. Характеристика стану довкілля, умови життєдіяльності працюючих та населення, стан їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому  числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення;
 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності);
 11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Калинівської селищної ради, за адресою: 07443, смт Калинівка, вул. Чернігівська, 20.

Відповідальна особа – землевпорядник – Поштаренко Т. Л.

Строк подання зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування «Детальний план території земельних ділянок загальною площею 15,92 га, які знаходяться в межах села Красилівка Броварського району Київської області для упорядкування земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст. 10, п. 5, 6).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь