Порядок надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету

Дата: 30.03.2021 10:11
Кількість переглядів: 714

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації 01 березня 2021 року № 40

 

ПОРЯДОК

надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету

1.      Цей Порядок відповідно до Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 040-01-VIII (далі - Програма), визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» для надання щорічної разової адресної грошової допомоги (далі - адресна грошова допомога) сім’ям осіб з інвалідністю» дітей і інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету.

2.     Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (далі - Департамент). Для виплати адресної грошової допомоги Департамент формує та подає до департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації відповідну заявку в межах затверджених кошторисних призначень на фінансування адресної грошової допомоги.

3.       Грошова допомога за цим Порядком надається сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, місце проживання (фактичне місце проживання - для внутрішньо переміщених осіб) яких зареєстровано на території Київської області та які не отримують грошової допомоги за Київською обласною цільовою програмою соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 041-01 -VIIІ.

4.     Виплата адресної грошової допомоги здійснюється Департаментом у встановленому законодавством порядку на рахунок заявника, відкритий в установі банку.

5.     Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.     Сума адресної грошової допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається допомога, у такому розмірі:

шести прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність ~ сім’ям осіб з інвалідністю І групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження ІІІ ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога;

чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність - сім’ям осіб з інвалідністю II групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження II ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи і інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога;

двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність - сім’ям осіб з інвалідністю III групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження І ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, її якому надається адресна грошова допомога.

7.      Для отримання грошової допомоги заявник чи його представник звертається та надає передбачені цим пунктом документи до структурного підрозділу (посадової особи), який (яка) забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, який (яка) вивчає відповідність і повноту поданих документів цьому Порядку.

Посадова особа органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання адресної грошової допомоги, засвідчує копії подані їх документів, готує супровідний лист та передає сформовану справу до Департаменту для розгляду на засіданні комісії з розгляду відповідних питань, що діє при Департаменті (далі - Комісія).

1) Для сімей осіб з інвалідністю:

заява від заявника або його законного представника на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта заявника у формі пластнкової картки типу ID-І (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

реквізити рахунку у банку для переказу коштів;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859;

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95 «Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302.

2) Для сімей дітей з інвалідністю:

заява від законного представника дитини з інвалідністю на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;

копія свідоцтва про народження дитини (після досягнення 14-річного віку-копія ID-картки та документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копія медичного висновку на дитину з інвалідністю у віці до 18 років;

копію індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько- консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2019 року № 1106 «Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 888/33859;

копії сторінок паспорта законного представника дитини у формі книжечки (1,2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-І (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника дитини (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

реквізити рахунку у банку законного представника дитини з інвалідністю для переказу коштів;

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, «Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302.

8.     У випадку подачі документів представником сім’ї особи з Інвалідністю, дитини з інвалідністю додатково надаються:

копії сторінок паспорта представника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта заявника у формі нластикової картки типу ID-І (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

нотаріально посвідчена довіреність на ім’я представника.

9.       У разі зміни місця проживання або інших даних у сім’ї осіб з інвалідною, дітей з інвалідністю про це повідомляється відповідний орган соціального захисту населення.

10.     Надання адресної грошової допомоги припиняється у разі смерті особи з інвалідністю» дитини з інвалідністю або припинення інвалідності.

11.     У разі зміни групи інвалідності адресна грошова допомога у новому розмірі надається з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна зумовлює збільшення розміру грошової допомоги, з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу інвалідності, - у разі зменшення розміру допомоги.

12. Адресна грошова допомога надається у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію Програми на відповідний фінансовий рік.

13 Невідповідність поданих документів цьому Порядку є підставою для відмови у наданні адресної грошової допомоги,

14.      Рішення про надання адресної грошової допомоги приймається на засіданні Комісії та оформлюється протоколом.

15.     Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту                             Ігор Мещан

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь